Ikimokyklinio ugdymo širdies meno projektas

ikimokyklinio ugdymo širdies meno projektas
Dalyvavimas festivalyje ,Vilniaus mažieji muzikantai" m. Festivalio tikslas — plėtoti vaikų saviraiškos, kolektyvinio muzikavimo, sceninės kultūros, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Projekto tikslas- atlikti bandymus, pasitelkiant buityje naudojamas priemones. Uždaviniai: stebės ir atliks įvairius eksperimentus; fiksuos rezultatus; lygins pokyčius kiekvieną dieną; skatins bendradarbiavimą su šeimą, atliekant bandymus namuose.

ikimokyklinio ugdymo širdies meno projektas

Skatinti pedagogų bendradarbiavimą  stiprinant ir plėtojant ryšius su ikimokyklinėmis įstaigomis. Dalijantis gerąja patirtimi, ieškoti būdų ugdymo kokybei gerinti. Uždaviniai: sukurs palankią aplinką ir sąlygas visų kompetencijų ugdymui; sudarys sąlygas vaikams kūrybiškai žaisti, bendrauti; skatins tyrinėti, eksperimentuoti panaudojant įvairių rūšių kempines. Projektas vyks iki gegužės mėnesio pabaigos. Projekto užduotys suskirstytos etapais, kuriuos pradėjome hipertenzija ir deginimo pojūtis krūtinėje. Projekto uždaviniai: išplės geografines žinias apie partnerių šalis; mokysis raidžių; pradės skaityti; ieškos raidžių juos supančioje aplinkoje; kurs ikimokyklinio ugdymo širdies meno projektas iš skirtingų medžiagų; sukurs Kalėdinius sveikinimus.

Projekto metu vaikai, žiūrėdami sukurtus filmukus susipažino su partnerių šalimis ir mokyklomis. Įdomiausia vaikams buvo kurti raides iš gamtinių medžiagų, kurias rado darželio kieme ar grupėje. Labai patiko stebėti, ką kuria partneriai.

Projektinė veiklos paskutinio etapo metu, vaikai kartu su tėveliais dalyvavo kūrybinėse dirbtuvės.

ikimokyklinio ugdymo širdies meno projektas

Jų metu gamino Kalėdinius sveikinimus užsienio partneriams ir laukių jų sukurtų sveikinimų. Labai džiaugėmės gavę sveikinimų iš Italijos, Lenkijos ir Makednijos. Mokslo ikimokyklinio ugdymo širdies meno projektas egoje plėtosime veiklą, apimančią pagrindinę bičių biologiją, jų gyvenimą, avilio statybą,  ir kaip jos gyvena bendruomenėje.

Projektu taip pat siekiama sužinoti apie svarbiausius rūšių išsaugojimo veiksnius, išryškinant kiekvieno projekto partnerio vietinius augalus regione. Taip pat norime prisidėti prie to, kad ugdytiniai būtų sąmoningi ir aktyvūs piliečiai, saugantys Žemės planetą.

Jiems labai įdomu susitikti su žmonėmis, kurie mums padeda gydytojas, policininkas, ugniagesys ir kt. Ikimokyklinukai dažnai žaisdami imitijuoja kai kurių profesijų atstovus. Vaikams smalsu, vaikštinėjant po miestą, sutikti paštininką ar vairuotoją. Projektas partneriams suteiks galimybę įgyti praktinės patirties ir susipažinti su kai kuriomis profesijomis nuo policininko iki rašytojo. Partneriai dalinsis savo patirtimi, keisis žiniomis kurdami internetines knygas, plakatus ir filmus.

Galbūt kai kurie vaikai toliau mokysis gydytojo ar bibliotekininko. Projekto tikslas — formuoti teisingus dantų priežiūros įgūdžius, įtraukiant ir ugdytinių tėvelius, globėjus bei kitus suaugusiuosius. Vaikai susipažino  su dantukų priežiūros taisyklėmis, susitiko su sveikatos priežiūros specialiste, kuri vaizdžiomis priemonėmis parodė ir mokino kaip teisingai valytis dantukus.

Sužinojo kas saugo ir stiprina dantukus, o kas jiems kenkia. Ypatingai džiugu, kad į projektą įsitraukė ir ugdytinių tėveliai. Kartu su savo vaikais namie  kruopščiai pildė dantukų priežiūros kalendorių. Pasirūpino priemonėmis, kuriomis vaikai valėsi dantukus grupėje.

Gamino dantukų kaukes, kuriomis pasipuošę jų vaikai vaidino savo sukurtą pasaką. Priemonės tikslas — padėti vaikui lavinti smulkiuosius motorinius judesius, akių-rankos koordinaciją, spalvų pažinimą. Naudodamiesi šia priemone vaikai  trauko, įvairiaspalves juosteles, taip lavindami žvilgsnio sutelkimo ir sekimo akimis įgūdį, pirštų ir riešo judesius.

Veikiant su šia priemone lavėja vaiko iniciatyvumas, atkaklumas, tobulėja problemų sprendimo būdai. Vaikai išgyvena smalsumo, pasigėrėjimo ir pažinimo džiaugsmą.

Kurdami tarpdisciplinišką, kūrybišką terpę meninei improvizacijai, mes, pedagogai, galime ugdymo si procesui duoti daug naudos. Besąlygiškai pasitikėdami vaikų kūrybiškumu, laisve kurti, o ne ruošdami tradicinėms, iš anksto suplanuotoms, eilinėms parodoms, sulaukiame pačių tikriausių, vaikų išgyventų mažųjų performansų, kuriuose atsiskleidžia vidiniai išgyvenimai, skauduliai, baimės, geri ar blogi atsiminimai.

Pagaminta išpanaudotų plastikinių dėžučių. Uždaviniai: domėsis knyga; susipažins su biblioteka, knygynu, spaustuve;   bibliotekininko, knygyno konsultanto ir spaustuvės darbuotojo profesijomis; ugdysis noras įvairioje veikloje vartoti rašto simbolius; patirs džiugių akimirkų.

Vaikai pradžioje įsisavino grynas spalvas ir tik palaipsniui kūrė jų išvestines spalvas bei jų atspalvius, eksperimentavo ir tyrinėjo spalvas.

Susipažino ir išbandė netikėtas technikas, kaip piešimas ant folijos, monotipiją, piešimas ant plastiko ir kt. Projekto metu ugdėsi kūrybiškumas, fantazija, vaikų individualumas, pažinimas.

Jos esmė — prisiminti ir kartu pasidžiaugti, kokią svarbą mūsų gyvenime turi gyvūnai. Projekto tikslas — ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų vertybines nuostatas, kad rūpinimasis gyvūnu moko ne tik atsakomybės ir priežiūros, bet ir užuojautos. Projekto uždaviniai: skatins ugdytinius rūpintis gyvūnais, bei ugdytis atsakomybę už savo ir kitų žmonių elgesį su gyvūnais; kartu plėtos vaikų emocinę, socialinę, kultūrinę, meninę patirtį; skatins ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių bendradarbiavimą.

Projekto metu vaikai daug kalbėjo ir diskutavo apie gyvūnų priežiūrą, maistą, laiko leidimą kartu. Jos metu vaikai kartu su tėveliais ir darbuotojais aukojo beglobiams gyvūnėliams maistą ir priežiūros priemones, pinigėlius vaistams.

  1. Iš viso Menas iš širdies
  2. Да, неопровержимое -- и в то же время какое-то сомнительное.
  3. Gretutinė hipertenzijos osteochondrozė
  4. Nuo ko gali būti 3 laipsnio hipertenzija

Taip pat aplankė beglobius gyvūnėlius ir pažadėjo čia grįžti su tėveliais. Vaikai patyrė ne tik daug džiugių akimirkų, bet ir įgijo supratimo apie tai, kas nutinka gyvūnams, kurie neturi namų, kad labai svarbu atsakingai prižiūrėti savo gyvūnus ir juos mylėti. Vaikai susipažino su gamtosaugos problemomis, sužinojo, kam ir kodėl reikia rūšiuoti buitines atliekas, kaip jas dar galima panaudoti.

Mokėsi ne tik pasidžiaugti, bet ir saugoti, ką sukūrė gamta. Į projekto vykdymą aktyviai įsijungė ir tėveliai, kartu su vaikais kurdami palinkėjimus žemei, rinkdami buityje panaudotus elementus, padėjo vaikams mikrorajono teritorijoje palikti vaikų dekoruotus akmenėlius su žinute žemei. Prisimindami savo tautos tradicines šventes, aktyviai dalyvavo Užgavėnių,  Šv.

Velykų šventėje, Kaziuko šurmulyje. Projekto uždaviniai skatins ugdytinius pažinti kitų šalių kultūra ir tradicijas, švenčiant Šv. Velykas; bendradarbiaujant su tėveliais pagamins sveikinimus užsienio partneriams; taps pasaulio piliečiais.

Menas iš širdies...

Vaikai praplėtė savo žinių lygį, patobulino kompetencijas, bendradarbiavo su artimaisiais. Projekto rezultatai: vaikai įgijo žinių apie kitų šalių Šv. Velykų šventimo tradicijas ir papročius, žemėlapyje gebėjo parodyti partnerių šalis, domėjosi tų šalių, kalba; gebėjo apibendrinti, kas patiko labiausiai, kas įsiminė labiausiai ir patyrė daugybę džiugių akimirkų.

Vaikų ugdymosi procesas buvo paįvairintas naujomis įdomiomis veiklomis; patys turėjo galimybę stebėti, ką veikia projekto partneriai; Projekto sėkmingumą lėmė vaikų entuziazmas; tėvų įsitraukimas ir noras suteikti vaikams kuo įvairesnes galimybes mėgautis ugdymosi procesu. Projekto organizatoriai kvietė viso pasaulio lietuvius ir jų pedagogus bei tėvus ieškoti ir pasidalinti kuo įvairesniais būdais, formomis bei metodais, kuriais ugdo ir puoselėja savo gimtą kalbą.

Veiklos aprašyme pasidalijo knygelių kūrimo patirtimi su ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikais,  aprašė būdus ir metodus, kuriuos naudodama lavina vaikų rašytinės ir sakytinės kalbos įgūdžius.

Aprašą mokytoja iliustravo ugdytinės kurtos knygelės nuotraukomis. Mokytoja pristatė veiklą, ikimokyklinio ugdymo širdies meno projektas metu taikė aktyvius ugdymo si būdus, metodus skatinančius vaikų kalbos įgūdžių formavimą: taikė teatralizuotą veiklą, pirštukų teatrą. Aprašą iliustravo ugdytinio pirštukų žaidimo nuotraukomis.

Projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Meilės gimtajam kraštui ugdymas prasideda nuo gimtojo miesto istorijos. Įvairių veiklų, išvykų metu ugdytiniai atras savo gimtojo miesto gražiausias vietas, susipažins su jo istorija, kultūra, įžymiais žmonėmis bei vietovėmis. Projekto tikslas — pažinti ir gilinti žinias apie gimtąjį miestą, puoselėti patriotiškumą. Projekto uždaviniai: ugdysis meilė gimtajam kraštui, jo istorijai; skatins pažinti miesto įžymias vietas; vaikų kūrybinę saviraišką, turtis žodyną, ugdys rišliosios kalbos, pasakojimo įgūdžius; padės suvokti save tautos ir visuomenės nariu; supažins su miesto geografine padėtimi.

Projekto trukmė: vasario-birželio mėnesiai.

Projektas „Aš – žmogus, tu – žmogus“

Uždaviniai: skatins domėjimąsi augalais stebint ir pažįstant pagrindines augalų augimo ir vystymosi sąlygas; susipažis su ekologiniais veiksniais šviesos, šilumos, vandensdarančiais įtaką augalų augimui; plės patalpų ir aplinkos želdinimo įvairovę, taikant naujus kompozicijos ir dizaino elementus.

Uždaviniai: susipažins su kitų šalių tradicijomis ir kultūra; mokysis dirbti komandoje; mokysis gaminti; išmoks skaičiuoti ir matuoti produktų kiekius; sukurs elektroninę receptų knygą.

Teko sugalvoti kuo įvairesnių aplinkų, netradicinių priemonių, integruotų veiklų, siekiant suformuoti tinkamą požiūrį į sveiką gyvenimo būdą.

Visi išsiuntė po du tradicinius receptus — pagrindinio patiekalo ir deserto. Mes pasitarę su vaikais parašėme kaip reikia gaminti cepelinus ir oboulių sūrį. Projekto pabaigoje visi partneriai gavo elektroninę receptų knygą.

Pedagogui ir grupės vaikų tėvams geranoriškai derinant savo požiūrius į vaiko ugdymą, tariantis dėl ugdymo tikslų ir jų įgyvendinimo, vaikų poreikių tenkinimo būdų, sudaroma prielaida dalintis atsakomybe už vaiko raidos skatinimą. Šis santykis yra palankus kokybiškai vaiko raidai: vaikas patiria, kad tėvai ir auklėtoja domisi vieni kitais ir vaiko gerove, o sutartinai siekdamos kokybiško vaiko ugdymo abi pusės viena kitą papildo: šventėse, akcijose, išvykose, parodose, veiklose ir t.

Jo metu dalinsimės idėjomis, kad kuo įdomiau ir turiningiau galėtume leisti laiką lauke žiemą. Juk žinome, kad gamtoje praleistas laikas yra didelė vertybė. Projekto trukmė dvi savaitės. Projekto pradžia sausio 21 diena.

Edukacinis meno terapijos projektas „Žaidžiame meną“

Mokytojai ir mokiniai pasiūlys įvairias veiklas: sportines, pažintines, kūrybines ir t. Kiekvieną dieną vaikai išbandė skirtingas pramogas: čiuožinėjo nuo kalniuko, piešė ant sniego lauke ir grupės, darė kūrybinius darbelius žiemos tematika. Antrą savaitė išbandė veiklas pasiūlytas partnerių: surengė rogių lenktynes, iš šaldytų balionų konstravo kirmėlę, darė sniego angelus.

  • Gydytojai vabalai, sergantys hipertenzija
  • Edukacinis meno terapijos projektas „Žaidžiame meną“ - Švietimo naujienos

Visi labai ir šauniai leido laiką. Na, o labiausiai vaikams patiko rogių lenktynes, kurias būtinai pakartosime. Vaikai susitiko su įvairių profesijų atstovais: menininkais, aktoriais, medikais, jūrų kapitonais, pardavėjais, lakūnais ir. Lygino, kokie pavasario požymiai kitose šalyse, kokios gėlės žydi, ar yra vienodų augalų. ETwinning erdvėje vaikai kartu su pedagogėmis, įkeldami nuotraukas, pristatė  savo miestą, grupę ir save.

Taip pat susipažino su būsimais projekto partneriais — vaikais iš užsienio šalių darželių ir mokyklų. Projekto esmė — kalėdinių sveikinimų gaminimas ir siuntimas paskirtiems partneriams.

ikimokyklinio ugdymo širdies meno projektas

Kadangi partnerių turėjome 20 iš Ukrainos, Ispanijos, Turkijos, Portugalijos, Jungtinės Karalystėstai visų ugdytinių sveikinimai iškeliavo jiems. Trečiojo etapo metu — laukėme sveikinimų iš užsienio. Labai smagu ir smalsu vaikams buvo gauti skirtingus sveikinimus ir švenčių tradicijų aprašymus iš kitų šalių.

Su nekantrumu jų visų laukėme. Tad šią dieną, net nesusitarę, visi vaikai atsinešė krepšinio kamuolius. Pirmiausia apšilome ir atlikome mankštą, o tada šiek tiek parungtyniavome. Su kamuoliais rungtys buvo neįprastos ir labai įdomios. Dalyviai: Slovėnija, Kroatija.

Taip pat žiūrėkite