Apatinių galūnių edema su hipertenzija

RECOXA, 15 mg, tabletės, N60

Pradedant gydyti, būtina šalinti rizikos veiksnius: nerūkyti, koreguoti cukrinį diabe­tą, hiperlipidemiją ir hipertenziją.

apatinių galūnių edema su hipertenzija

PAOL gy­dymas rekomenduojamas atsižvelgiant R. Ligoninėje pacientas detaliai ištiriamas ir jam skiriamas intervencinis gy­dymas. Jei neįmanomas kraujotakos atkūrimas intervenciniu būdu, gali būti paskirti intraveni­niai prostaglandinai, sprendžiamas klausimas dėl galūnės amputacijos. Cilostazolas Kaip matyti iš anksčiau pateiktų gydymo re­komendacijų, cilostazolas už ima svarbią vietą gy­dant protarpinį šlubumą. Lietuvoje ilgai hipertenzija ir vibroakustinė terapija vaistinis preparatas cilostazolas, jau įre­gistruotas Dilsatan® pavadinimu ir yra prieinamas mūsų pacientams.

RECOXA, 15 mg, tabletės, N60

Cilostazolas yra fosfodiesterazės III inhibito­rius, kuris, slopindamas ciklinio adenozino mono­fosfato cAMP degradaciją, padidina cAMP kie­kį įvairiuose audiniuose, įskaitant trombocitus ir kraujagyslių lygiųjų raumenų ląsteles.

Todėl pa­sireiškia antitrombotinis ir kraujagysles plečian­tis poveikis, sumažėja plazmos trigliceridų ir pa­didėja plazmos DTL koncentracija. American College of Chest Physicians 2 rekomendacijo­mis, esant protarpiniam šlubumui, kurio nesuma­žina ėjimo terapija konkrečiai skirtas vaikščioji­masrekomenduojamas gydymas dezagregantais ir cilostazolu po mg 2 k. Be to, skirti pen­toksifiliną, kuris Lietuvoje ilgokai vartotas pro­tarpiniam šlubumui gydyti, heparinus ar prosta­glandinus nerekomenduojama.

Cilostazolo efektyvus gydomasis poveikis įrodytas 2 dvigubai akluose, atsitiktinės im­ties, kontroliuojamuose klinikiniuose tyrimuo­se.

Vyrų ir moterų kojos dažniausiai išpūsti dėl tokių priežasčių.

Juose tirtas pacientų, sergančių galūnių ar­terijų ateroskleroze su protarpiniu šlubumu, gy­dymas cilostazolu po mg 2 k. Daw­sono studijoje tirti pacientai, suskirstyti į 3 grupes: pacientai vartojo cilostazolo po mg 2 k.

apatinių galūnių edema su hipertenzija

Tirtas klaudikacijos maksimalus nueitas atstumas po 4, 8, 12, 16, 20 ir 24 savaičių. Po 24 apatinių galūnių edema su hipertenzija klaudikacijos atstumas cilostazolo grupėje vidutiniškai pail­gėjo m 54 proc.

Tai padės jums pašalinti kenksmingas medžiagas, dėl kurių jūsų kūnas tampa sunkesnis ir sutrikdo kūno pusiausvyrą.

Reikšmingas skirtumas išryškėjo jau po 4 sa­vaičių gydymo. Pentoksifilino ir placebo po­veikis nesiskyrė. Kitoje studijoje tirti pacientai, suskirs­tyti į 2 grupes: tiriamųjų vartojo cilosta­zolo po mg 2 k. Tir­tas klaudikacijos atstumas po 8, 12 ir 16 savai­čių. Po 16 savaičių klaudikacijos atstumas ci­lostazolo grupėje vidutiniškai prailgėjo 96,4 m 29 proc.

Apatinių galūnių limfotazė - priežastys, simptomai, gydymas, nuotrauka

Skiriant gydymą cilostazolu, reikšmingai pagerėjo paci­entų gyvenimo kokybė pagal SF, WIQ ver­tinimo skales. Apibendrinimas Cilostazolas Dilsatan® skirtas pailginti mak­simalų ir be skausmo nueitą atstumą pacientams, sergantiems protarpiniu šlubumu, kuriems ramy­bėje skausmas nepasireiškia ir nėra periferinių audinių nekrozės požymių periferinių arterijų li­gos pagal Fontaine II stadiją.

Vaistas vartojamas antraeiliam gydymui pacientams, kuriems gyve­nimo būdo koregavimas įskaitant rūkymo meti­mą ir ėjimo terapiją ir kitos paskirtos interven­cijos pakankamai nepagerino jų protarpinio šlu­bumo simptomų.

Kojų tinimas - kada susirūpinti?

Svarbu atminti, kad cilostazolas kontraindi­kuotinas pacientams, sergantiems sunkiu inks­tų, kepenų funkcijos ir staziniu širdies nepakan­kamumu ar nestabiliąja krūtinės angina.

Vaisto negalima skirti su 2 arba daugiau papildomomis trombocitų agregaciją ar kraujo krešėjimą slopi­nančiomis medžiagomis daugiau informacijos preparato charakteristikų santraukoje.

Lėtinės venų ligos

Rekomenduojama cilostazolo Dilsatan® dozė yra mg 2 k. Vaistą patariama išgerti likus 30 min.

apatinių galūnių edema su hipertenzija

Po 3 gydy­mo mėnesių pacientą reikėtų pakartotinai ištirti ir įvertinti gydymo efektyvumą.

Taip pat žiūrėkite